ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - RUM PATRİKHANESİ 3D

 ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΤαχυδρομική Διεύθυνσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Rum Patrikhanesi, 34 220 Fener - Haliç, İstanbul - Türkiye.
Τηλ. +90 212 5319670 - 6. 
Fax. +90 212 5349037. 
Website: http://www.ec-patr.orghttp://www.ec-patr.eu  
Ε-mail· patriarchate@ec-patr.org


Σχόλια